Der Poschtbot

Der Bot hot heut zween Patascheer,
Allbeid hent g'lada-n-ond des schwer.
Kaum daß der Karra wackla tuat,
Tean dia zwei Kerle nemma guat.
Des ischt a Händlas ond a G'schrei,
A jeder will der wüaschtescht sein.
Ond's fehlt net veil, en iare Zöpf
Verschlüaga se aneinander d'Köpf.
Der Poschtbot horcht a Weile zua,
No sait er: "Jetzt git's aber Ruah,
Iar Lompa, oder i schwätz mit
Ond stift mit meinra Geißel Fried.
I haun d'Verantworteng, net iar,
Daß meine Fahrgäscht nenz passiar."